Τράπεζες

                                                                       Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

                         ΕUROBANK EFG                                                                      ALPHA BANK

Αριθμός Λογαριασμού: 0026 0205 71 020 1422 442                 Αριθμός Λογαριασμού: 178 00 2002 012 851

ΙΒΑΝ: GR59 0260 205 0000 7102 0142 2442                            ΙΒΑΝ: GR95 0140 1780 1780 0200 2012 851

SWIFT (BIC):  ERBKGRAA

                             ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                        ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΤΕ)

Αριθμός Λογαριασμού: 5149 0860 76 138                                   Αριθμός Λογαριασμού: 890/003047-36

ΙΒΑΝ: GR29 0172 1490 0051 4908 6076 138                             ΙΒΑΝ: GR08 0110 89000 000 89000 304 736